23 apr. 2009

Vechi institutii de învãtãmânt vasluiene

Emis de Reflectorul de VASLUI

(Articol de PAUL ZAHARIUC)

"Legea învãtãmântului din 1934, prin Programa realizatã de minister, aducea precizãri importante în procesul de învãtãmânt. În noua organizare, limba românã avea ponderea în cele opt clase de liceu, ajungându-se la 29 de ore sãptãmânal, ceea ce denotã o apreciere deosebitã a posibilitãtilor educationale ale disciplinei.

În “Introducerea” la noua programã, sunt cuprinse consideratii general valabile si azi. Se aratã rolul scolii în pregãtirea “elementelor folositoare tãrii prin muncã, bazatã pe o culturã solidã care sã dea României forte vii, capabile sã-i asigure traiul si progresul”. Aceasta impunea o cunoastere profundã a specificului nostru etnic, a evolutiei istorice a poporului român. Educatia nationalã sã fie esentialã în scolile românesti. Numai asa se poate ajunge la o întãrire a tãrii, la cîstigarea veacurilor de întârziere în dezvoltarea noastrã, sporind contributia românilor la cultura omenirii."

(continuarea in OBIECTIV de Vaslui)

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu