17 iun. 2009

COMUNICAT DE PRESA

Emis de Reflectorul de VASLUI


Implementarea proiectului „Sistem de colectare selectivă şi transport deşeuri,comuna Pădureni,judeţul Vaslui”


În cadrul Programului PHARE CES 2006 -„Schema de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu”,Comuna Padureni a obţinut finanţare pentru proiectul PHARE RO 2006 / 018 - 147.04.01.04.01.06 , Sistem de colectare selectivă şi transport deşeuri,comuna Pădureni,judeţul Vaslui

Proiectul se va derula pe o perioadã de 12 luni, iar valoarea totalã a proiectului este de 209.121 Euro fara TVA.

Proiectul demarat in septembrie 2008, are ca obiectiv general promovarea colectării selective şi a metodelor de reducere a cantităţii deşeurilor depozitate în vederea protecţiei mediului şi creşterii calităţii vieţii în Regiunea de Dezvoltare Nord - Est.

Obiectiv specific consta in dezvoltarea şi implementarea la nivelul comunei Pădureni a unui sistem de gestionare a deşeurilor prin introducerea colectării selective şi transportului deşeurilor în localităţile componente ale comunei în care nu există sistem de salubrizare.

Prin implementarea acestui proiect in Comuna Padureni se va asigura un sistem de colectare selectiva a deseurilor in zona tinta rurala ,materializat prin: constructia a 5 platforme betonate,pe care se vor amplasa 15 eurocontainere de 1100 l. pentru depozitarea selectiva a deseurilor, achizitia a 232 europubele de 120 l pentru depozitarea selectiva a deseurilor de către institutii si agenţi economici si a unei autocompactoare de 7 mc, pentru transportul deseurilor.

Grupurile ţintă cãrora li se adreseazã proiectul sunt locuitorii, institutiile publice si societãtile comerciale din Comuna Pădureni si beneficiarii finali direcţi sunt toti locuitori comunei si angajaţii Serviciului public de Salubrizare înfiinţat prin proiect.

Implementarea proiectului va contribui la protectia si imbunatatirea calitatii mediului prin:

  • Cresterea nivelului de colectare selectiva;
  • Reducerea volumului deseurilor depozitate;
  • Reducerea volumului deseurilor depozitate necontrolat;

Pentru detalii suplimentare,persoane de contact: Pascal Costica ,Manager de proiect,tel.:0767803876 ;Doina Raluca Mardare ,As.manager,tel.0768/800331

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu